Skärmavbildning Avståndssensor

Koppla på och stäng av strömmen beroende på avståndet till kontakten

Beskrivning

När funktionen är påkopplad mäter telefonen kontinuerligt signalstyrkan från enheten och räknar på så sätt ut ungefärligt avstånd till Iop-enheten. När avståndet till enheten understiger inställt värde kopplas strömmen på. När avståndet överstiger inställt värde plus en viss marginal (hysteres) stängs strömmen av.

Den gula pricken visar avståndet till Iop-enheten och den halvgenomskinliga bågen visar de inställda gränserna.

Iop-enheten kopplar strömmen då avståndet är mindre än den lägre gränsen och stänger av strömmen då avståndet går över den högre gränsen.

Exempel

Koppla in en Iop till en läslampa som tänds när telefonen läggs på bordet bredvid lampan och släcks när telefonen tas med därifrån.