Skärmavbildning Skymningssensor

Tänd och släck belysning beroende på dagsljus

Beskrivning

En ljusmätare i Iop-enheten registrerar omgivningens ljusstyrka som visas med den ifyllda cirkelbågen.

Den bredare halvgenomskinliga bågen visar de inställda gränserna för av och påkoppling.

Iop-enheten kopplar strömmen då ljusstyrkan sjunker under den lägre gränsen och stänger av strömmen då ljusstyrkan stiger över den högre gänsen.

Exempel

Koppla in en Iop till en fönsterlampa som tänds då solen går ner och släcks när det blir ljust.

Se till att skillnaden mellan den övre och undre gränsen är tillräckligt stor (hysteres) så att lampan inte börjar blinka på grund avv att ljusstyrkan ändras då lampan tänds och släcks.