Skärmavbildning Gå hemifrån

Stänger av strömmen automatiskt när du går hemifrån

Beskrivning

Timglas-funktionen startas på Iop-enheten när du aktiverar funktionen och därefter nollställer din telefon timglaset med jämna mellanrum. När du går hemifrån och din telefon kommer utanför räckvidd till Iop-enheten, stängs strömmen av när timglaset runnit ut.

Det går bra att använda funktionen på flera telefoner samtidigt. När det inte längre finns någon telefon med funktionen aktiverad inom räckvidd, stäng strömmmen av när timglaset runnit ut.

Exempel

Koppla in en Iop till en lampa du vill ska släckas automatiskt när du går hemifrån.