Skärmavbildning Komma hem

Kopplar på strömmen när du kommer hem

Beskrivning

När din telefon kommer inom räckvidd till Iop-enheten kopplar den på strömmen. För att undvika falska signaler måste telefonen varit utom räckvidd minst 10 minuter för att strömmen ska kopplas på.

Exempel

Koppla in en Iop till en lampa som du vill ska tändas automatiskt när du kommer innanför dörren.