Skärmavbildning Aktiv tid

Larma när inkopplad utrustning varit aktiv längre än inställd tid

Beskrivning

Ett timglas startas på Iop-enheten som bara räknar ner tiden när strömförbrukningen överstigit en tröskelnivå, dvs bara när inkopplad utrustning är aktiv.

Ett larm genereras då inställd aktiv tid har förflutit.

Timglaset återställs periodiskt och ett nytt intervall börjar.

Ställ in önskat tidsintervall med med tidsväljaren och välj period (dag/vecka/månad).

Geom att trycka på återställningsknappen kan tidsintervallet startas om från början.

Exempel

Koppla in ett tv-spel till en Iop och begränsa aktiv speltid till 6 timmar per vecka innan ett larm skapas på telefonen.