Skärmavbildning Konfiguration

Inställningar för Iop-enheten

Beskrivning

För att kunna ändra på enhetes inställningar måste telefonen vara parkopplad med enheten. Första gången konfigurationssidan öppnas kommer telefonen automatiskt att initiera en parkoppling. Fyll i enhetens pinkod i inmatningsfältet. Standardvärde för pinkoden är 123456.

Namn

Här visas enhetens namn. För att ändra namnet, tryck på Edit så visas ett inmatningsfält. Ändra namnet i inmatningsfältet och tryck på Ok

Standardvärde : iop.io

Systeminformation

Här visas enhetens serienummer och programversion.

Säkerhet

Om säkerhet är måste alla telefoner som skall kommunicera med enheten först parkopplas. Parkoppling initieras automatiskt första gången telefonen försöker koppla upp en förbindelse med enheten.

Standardvärde : Av

Pinkod

Pinkod för parkoppling. Ändra pinkoden genom att trycka på Change och skriva in en ny pinkod i inmatningsfältet och trycka på Ok.

Standardvärde : 123456

Återställ larm

Tryck på Clear för att återställa alla larm på enheten. Notera att om felläget kvarstår kan larmet omedelbart återkomma.

Stara om enhet

Tryck på Reset för att initiera en omstart av enheten.

Radera parkopplingar

Tryck på Erase för att radera alla parkopplingar. Det kan vara nödvändigt att även radera parkopplingen i telefonens Bluetooth-inställningar för att den ska kommunicera korrekt med enheten igen.

Sändeffekt

Radions sändeffekt i dBm. Lägre sändeffekt = Kortare räckvidd

Standardvärde : +4

Justera klocka

Justera hastigheten på enhetens interna klocka. Värdet anger antal sekunder per dygn som läggs till eller dras ifrån klockan. Ett positiv värde får klockan att gå långsammare och ett negativt att gå snabbare.

Standardvärde : 0